Timothy Charles

Alexander

Profesjonalna edycja medycznych i naukowych

tekstów anglojęzycznych

Ponad 18 lat doświadczenia w edycji tekstów medycznych oraz naukowych dla prestiżowych międzynarodowych wydawnictw, uniwersytetów i instytucji.

edycja specjalistyczna

Edycja tekstu anglojęzycznego wykonywana przez native speakera, posiadającego doświadczenie w pisaniu, publikowaniu, oraz recenzowaniu prac naukowych.

Zalecana w przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji w recenzowanych czasopismach międzynarodowych oraz listów przewodnich wysyłanych wraz z artykułem do wydawnictwa.

Zakres: sprawdzenie i korekta pisowni, gramatyki, interpunkcji, składni, stylu, płynności językowej oraz poprawności terminologii, struktury tekstu naukowego oraz kwestii merytorycznych.

korekta specjalistyczna

Korekta tekstu anglojęzycznego wykonywana przez native speakera, posiadającego doświadczenie w pisaniu, publikowaniu, oraz recenzowaniu prac naukowych.

Zalecana w przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji – czasopism, książek, artykułów medycznych/naukowych oraz prac doktorskich, magisterskich i licencjackich.


Zakres: sprawdzenie i korekta pisowni, gramatyki, interpunkcji, składni, stylu, płynności językowej oraz poprawności terminologii, oraz struktury tekstu.

tłumaczenie specjalistyczne

Wykonywane przez tłumacza posiadającego doświadczenie w przekładzie tekstów z danej dziedziny.

Zalecane w przypadku tekstów naukowych, z dużą ilością specjalistycznej terminologii.

edycja standardowa

Wykonywana przez native speakera, posiadającego bogate doświadczenie w edycji tekstów.

Zalecana w przypadku tekstów nienaukowych. Korekta i redakcja angielskich materiałów marketingowych takich jak: strony www, teksty na bloga, prezentacje, materiały do druku.

Zakres: korekta pisowni, gramatyki, interpunkcji, składni, stylu i płynności językowej oraz struktury tekstu.

korekta standardowa

Wykonywana przez native speakera, posiadającego bogate doświadczenie w edycji tekstów.

Zalecana w przypadku tekstów nienaukowych.

Zakres: korekta pisowni, gramatyki, interpunkcji oraz składni.

tłumaczenie standardowe

Wykonywane przez tłumacza posiadającego doświadczenie w przekładzie tekstów. 

Zalecana w przypadku tekstów nienaukowych.

Zakres: tłumaczenia angielsko-polskie i polsko-angielskie.

Kontakt

Timothy Charles Alexander

Numer telefonu: +48 500 147 995

Joanna Kaniecka

Numer telefonu: +48 517 457 646